Kontakt

„in-serw.pl” spółka cywilna

ul. Jesionowa 23
41-940 Piekary Śl.

tel.  +48 601 484-198,  +48 604 637-508   
www.in-serw.pl    e-mail: biuro@in-serw.pl

nip 4980267500
konto: 85 1090 2011 0000 0001 3612 9924 PLN BZ WBK