Koszty i sposoby dostawy

W przeważającej ilości oferowanego sprzętu koszt dostawy jest po stronie sprzedającego.

W wyjątkowych sytuacjach przy niektórych sprzętach lub akcesoriach koszt dostawy jest wyszczególniony.